صفحه اول » سنسور نوری » سنسورهای نوری دوطرفه

نمایش 1–12 از 58 نتیجه

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CN-RC (گیرنده)

۴۰۳ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CN-TB

۶۲۱ هزار تومان ۷۵۹ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CP-RC (گیرنده)

۴۰۳ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-CP-TB

۶۲۱ هزار تومان ۷۵۹ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-EM (فرستنده)

۳۲۲ هزار تومان ۴۳۷ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-N-TB

۶۵۶ هزار تومان ۷۹۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-ON-RC (گیرنده)

۴۰۳ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-ON-TB

۶۲۱ هزار تومان ۷۵۹ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-OP-RC (گیرنده)

۴۰۳ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-OP-TB

۶۲۱ هزار تومان ۷۵۹ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181000-P-TB

۶۵۶ هزار تومان ۷۹۴ هزار تومان 

سنسور نوری دوطرفه OS181200-CN-RC (گیرنده)

۴۳۷ هزار تومان ۵۸۷ هزار تومان 

سنسورهای نوری دوطرفه