صفحه اول » سنسور القایی » سنسورهای القایی NPN چهار سیمه

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سنسور القایی IS1202-N

۲۱۹ هزار تومان ۲۴۲ هزار تومان 

سنسور القایی IS1204-N

۲۳۰ هزار تومان ۲۶۵ هزار تومان 

سنسور القایی IS1403-N

۲۳۰ هزار تومان ۲۶۵ هزار تومان 

سنسور القایی IS1405-N

۲۴۲ هزار تومان ۲۷۶ هزار تومان 

سنسور القایی IS1805-N

۲۷۶ هزار تومان ۳۴۵ هزار تومان 

سنسور القایی IS1808-N

۲۹۹ هزار تومان ۳۵۷ هزار تومان 

سنسور القایی IS2208-N

۲۵۳ هزار تومان ۲۸۸ هزار تومان 

سنسور القایی IS2210-N

۲۶۵ هزار تومان ۳۲۲ هزار تومان 

سنسور القایی IS3010-N

۲۸۸ هزار تومان ۳۶۸ هزار تومان 

سنسور القایی IS3015-N

۳۱۱ هزار تومان ۳۸۰ هزار تومان 

سنسور القایی IS3415-N

۴۲۶ هزار تومان ۵۰۶ هزار تومان 

سنسور القایی IS3420-N

۴۶۰ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان 

سنسورهای القایی NPN چهار سیمه